Forside

Holløselund Strand Grundejerforening

CVR: 36616806

Forårets arbejdsdag 


LØRDAG d. 11. maj 2019.

kl. 10.00 ved trappen

Parkering.

Egen bil på egen grund

§§

De fleste grunde i grundejerforeningen har en servitut, der siger at der skal være levende hegn i skel!!

En vej er ikke kun det asfalterede eller det grusbelagte areal, men den består også af en rabat på begge sider. Der skal være en bufferzone, således at det er muligt at foretage en afvigemanøvre, hvis det er nødvendigt. Det er som udgangspunkt grundejerens pligt at holde egen beplantning inden for eget skel. I tilfælde hvor grene mv. rager ud over vej gælder mål som på tegning.


Kør musen hen over rammen her under og klik på pilen for at læse mere om veje.