Forside

Holløselund Strand Grundejerforening

CVR: 36616806

Efterårets arbejdsdag 

LØRDAG d. 20.oktober.

Lige fra straten mødte mange medlemmer op i det flotte vejr.

Der blev rigtig gået til den og vi nåede rigtig meget.


En vej er ikke kun det asfalterede eller det grusbelagte areal, men den består også af en rabat på begge sider. Der skal være en bufferzone, således at det er muligt at foretage en afvigemanøvre, hvis det er nødvendigt. Det er som udgangspunkt grundejerens pligt at holde egen beplantning inden for eget skel. I tilfælde hvor grene mv. rager ud over vej gælder mål som på tegning.


Kør musen hen over rammen her under og klik på pilen for at læse mere om veje.


Parkering.

Egen bil på egen grund

HUSK:

Bjørneklo skal fjernes inden de sætter frø.